Групови Ски Уроци
Ски Инструктори
Големи групи | 12+ Човека
Резервации

Полудневни или Целодневни Групови Уроци

Оптимален размер на Групата

Ски уроци за начинаещи

Групови ски уроци за напреднали начинаещи скиори

Групови ски уроци за напреднали скиори

Избор на ски инструктор - възраст, пол, ниво на владеене на чужд език

Анулации и обезщетения